UNBOXING FOR KIDS

Kinder- jongeren en gezinscoach

Trajecten

Ik werk met trajecten omdat ik niet geloof in losse sessies. Commitment en regelmaat is belangrijk voor groei. Daarbij houd ik van nauw contact, zowel met het kind, de jongere als de ouders. Dit bevordert de vooruitgang. Ik werk NIET met gemeentes en vergoedingen. Dit doe ik bewust niet. Ik heb mijn eigen ideeën over het systeem, de zorg en diagnoses die worden gebruikt bij kinderen. Ik kijk naar het kind zelf, naar gedrag en wat daar onder zit. Niet naar hokjes waar deze kinderen in zouden moeten passen.